SMS

Важната информация в телефона на клиента

С Omnilinx ще получите изгодни условия за разпространение на текстови съобщения до вашите потребители.

Всеки потребител има SMS функция на телефона си.

Защо да не тествате този канал за вашия бизнес?

Комбинирайте с безплатния план на OmnilinxДостъпни цени

Защо да изберете SMS?

В сравнение с имейлите, съобщенията са по-прекият и личен начин да комуникирате с клиентите си.

Видимост — Стандартно имейлът се проверява от 1 до 3 пъти на ден, докато телефонът се поглежда над 80 пъти на ден. Честотата на отваряне на текстови съобщения достига 98%.

 

Ангажираност – Вероятността клиентите да отговорят на текстово съобщение е 134% по-голяма, отколкото на имейл.

 

Лично отношение — В сравнение с имейлите, потребителите възприемат текстовите съобщения за по-персонални.

Omnilinx SMS

За какво да използвате SMS комуникацията?

Изпратете първата си SMS кампания сега

Комбинирайте с безплатния план на OmnilinxДостъпни цени